Analiza niezawodnosci ukladow bezpieczenstwa

Projektowanie i wytwarzanie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki gwarancji ich bezpiecznego działania. Dotyczy to szczególnie tych procesów przemysłowych, które są związane z przebiegiem reakcji chemicznych albo zmianą stanu skupienia substancji stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Z takimi niebezpieczeństwami mamy do czynienia zwykle w przemyśle: chemicznym, petrochemicznym, gazownictwie, energetyce. W tych gałęziach przemysłu musi być zapewnione process safety, czyli bezpieczeństwo procesowe.

Wykonywane przez ekspertów analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka kierowane są do klientów projektujących, wytwarzających lub eksploatujących instalacje przemysłowe. Projektowanie i wykonywanie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki zapewniające ich bezpieczne działanie. Dotyczy to w szczególności tych procesów przemysłowych, które wiążą się z przebiegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu skupienia substancji, stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zagrożenia takie występują zwłaszcza w branżach: chemicznej, petrochemicznej, energetycznej, farmaceutycznej i przemyśle gazowniczym.

Firma przeprowadza analizy niezawodności układów bezpieczeństwa, na które mogą się składać:
ocena poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL,
ocena niezawodności programu bezpieczeństwa.

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL to jeden z głównych dyskretnych poziomów, który służy do wyszczególnienia wymagań nienaruszalności bezpieczeństwa urządzeń funkcji bezpieczeństwa, które są wykonywane przez przyrządowe systemy bezpieczeństwa.

Ocena niezawodności programu bezpieczeństwa– to proces oceny oprogramowania biorący pod uwagę możliwość wystąpienia awarii różnych komponentów oprogramowania i sposób ich złączenia wpływający na kompletną niezawodność oprogramowania.

Wykonywane przez ekspertów oceny przeznaczone są szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w branży chemicznej i petrochemicznej, a także w zakresie przesyłu, dystrybucji i składowania paliw.