Bezpieczenstwo pracownika socjalnego

Bezpieczeństwo ludzi jest wyjątkowo istotne, a inną atencję należy zwrócić na znaczenia, w jakich mieszka duże zanieczyszczenie powietrza rozmaitymi pyłami. Są obecne także pyły z czynników organicznych, jak również nieorganicznych. Do tych idealnych można zaliczyć pyły wychodzące ze skór, mąki, zboża lub drewna. I te dodatkowe oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali czy kamieni.

Owe zwiększone zapylenie stwarza poważne zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów może być nie tylko ogień, a także mocno rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. Więc właśnie istotne jest dobre odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać każde większe skupiska pyłów.
Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z prawym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, który stanowi kompatybilny z wymaganiami dyrektywy ATEX. Filtry zostają więc urządzone w panele eksplozyjne chroniące filtry a wszystkie urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się płomienia powstającego wewnątrz instalacji po wybuchu miału w filtrze. Instalacja ATEX bywa także urządzona w optymalni system przyczyniający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. “Atex installation” odpylająca powinna być uziemiona również nie może przyczyniać się do przechowywania ładunków elektrostatycznych, ponieważ jest ryzyko wywołania iskry doprowadzającej do wybuchu. Zawory celkowe stanowią pozostałe elementy zabezpieczające w budowach ATEX. Ich istotną wadą jest wytrzymałość na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w toku eksplozji, a podstawowym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który skupia się w filtrze.