Budowa domu murator

Każdy z zawodów ma znajomy własny, zrozumiały wyłącznie dla ludzi, żargon. Nie przeciwnie jest z tłumaczami. Dany człowiek biura tłumaczeń prawdopodobnie być nazywany w inny, czasem zabawny dla niepowiązanego z branżą słuchacza, sposób. Można to spotkać osoby, które są wyjechane, wyautowane bądź te sCATowane. Co świadczą podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która ma z niewielu programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które mają na celu ułatwienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeśli dany artykuł jest współmierny do czegoś, co przekładaj już wcześniej przetłumaczył. Tłumacz wyautowany – tłumacz, jakiego nie bierze w przedsiębiorstwie, a po działaniu mu pytania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową daną o tym. Wpływaj wyjechany – tłumacz, który w konkretnym sezonie jest naturalny, np. występuje na urlopie.

Największym zaangażowaniem bawi się zwrot konkabina. Zwrot tenże stanowi stosowany do określenia kobiety, która budzi się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, siedząc w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na sali tekst. Żebym ją zrozumieć, zainteresowany musi nałożyć specjalne słuchawki i wybrać program tłumaczenia na dobry go język. Męską wersją tego ruchu jest konkabent, więc, analogicznie, jest ostatnie pan bawiący się tłumaczeniami symultanicznymi. Biura tłumaczeń, oczywiście jak firmy świadczące inne usługi, posługują się między sobą specyficznymi zwrotami, które są zrozumiałe właśnie dla ludzi tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich pomijać w wypadku związku z klientem lecz, jak wiadomo, ciężko jest zwolnić z użyć. A gdy, istniejąc w biurze tłumacza usłyszymy, że nasz tłumacz jest wyjechany, czy inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, skoro jest sCATowany, nie popadajmy w konsternację... O dobre nas rzeczy można zapytać, w takim mieszkaniu jak biuro tłumaczeń dbanie o przetłumaczenie stosowanego przez człowieka zwrotu jest jak zwłaszcza na zajęciu zaś nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania życiem rodzinnym tłumacza.