Co zrobic jesli przy sprzedazy przez kasy fiskalne zrobimy blad

Przepisy, które dotyczą rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej uwzględniają możliwość zrobienia przez osobę, która obsługują kasę fiskalną ewidentnej pomyłki. Każdy może popełnić błąd na urządzeniu fiskalnym.  Często zdarza się również, że przedsiębiorca zapomina o wymianie rolki na kasie lub nie wie, że zapas właśnie się skończył.  Dlatego warto wcześniej zakupić odpowiednie rolki do kas fiskalnych kraków. Roleki termiczne lub papierowe nie są stosowane tylko w kasach, ale również w terminalach płatniczych. Przepisy dotyczą również sposobów naprawienia błędu i jego zewidencjonowania pokazując podatnikowi sposób w jaki mają postępować. W przypadku zrobienia oczywistego błędu przy ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.

turnikietZobacz naszą stronę www

Rozporządzenie dotyczące kas rejestrujących mówi iż podatnik musi wykonać niezwłocznie jej korekty przez zapisanie w odrębnej ewidencji: błędnie zarejestrowanej sprzedaży (wartość paragonu brutto i wartość podatku, który nam się należy); niewielkiego opisu przyczyny oraz okoliczności zrobienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego, który dokumentuje sprzedaż, przy której nastąpiła ewidentna pomyłka. Następnie zgodnie z przepisami przedsiębiorca zobowiązany jest do zewidencjonowania sprzedaż z użyciem kasy fiskalnej, ale już w odpowiedniej wysokości. Przepisy nie opisują szczegółowo formy w jakiej należy prowadzić ewidencję błędów. Może to być więc zwykły zeszyt lub druki wsadzone do segregatora czy teczki. Zgodnie z przyjętą już praktyką rejestr błędów na kasie musi być sporządzona za okres rozliczeniowy w jakich przedsiębiorca rozlicza się z tytułu podatku VAT. Ponieważ najczęściej przychód z kasy fiskalnej ewidencjonowany jest na podstawie całego raportu okresowego zwykle prowadzi się miesięczny rejestr pomyłek, której podsumowanie na koniec danego miesiąca pozwala na skorygowanie przychodu, który wynika z raportu okresowego za ten czas. Przepisy nie zawierają kwestii czy ewidencja pomyłek powinna być prowadzona z przyporządkowaniem do konkretnej kasy fiskalnej jednak ze względów praktycznych dokument tyczy się konkretnej kasy. Kwestią najistotniejszą jest wyjaśnienie pojęcia oczywistego błędu. Co należy przez nią rozumieć? Przepisy nie określają jasno tego pojęcia. Jednak przez oczywisty błąd musimy rozumieć taki błąd, który jest bezsporny, niezamierzony, ewidentnie wynikający z niedokładności, braku czasu, widoczny na pierwszy rzut oka bez potrzeby złożenia precyzyjnych wyjaśnień. W praktyce będą to więc pomyłki takie jak np. nabicie kwoty sprzedaży 5000 zł zamiast 500 zł.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl