Czym jest uziemienie elektrostatyczne

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie zagrożeń związanych z wybuchem palnych substancji na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej lub związanych z nagromadzaniem się ładunków elektrostatycznych. Wykorzystuje się go w czasie transportu i obróbki palnych proszków, gazów i cieczy.


Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) zbudowane jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest system kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest transportowanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

http://pakowarki.pl/produkt/pakowarka-prozniowa-multivac-p100/

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą powstawać w czasie napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do powstawania naładowań elektrostatycznych prowadzi także mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych tworzone są w wyniku kontaktu i rozdzielenia. Ich wielkość jest zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które kontaktują się ze sobą oraz właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W wyniku nagłego, bezpośredniego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może dojść do powstania krótkiego impulsu prądowego, który będzie widoczny w postaci iskry. Z kolei niemonitorowane iskry mogą powodować powstanie zapłonu mieszaniny gazu i powietrza, a w efekcie do eksplozji. Sposobem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest zastosowanie uziemienia, które będzie odpowiedzialne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zdecydowanie większe bezpieczeństwo zapewniają nowoczesne systemy nadzorowania uziemienia.