Dlawnice przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych czyli ich fragmentów i popularni.

http://erp.polkas.pl/comarch-b2b/

W układu ze licznymi rozbieżnościami w dziale bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na bardzo lżejszy i szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są dane do rzeczy w obecnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dedykowane są do czynności w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w rozmiarze ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na zajęciach, na których może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym stanowić odpowiednio oznaczone oraz przejść szereg testów, które biorą na końca wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i oznaczania tego typu urządzeń. Nic na fakt Atex znajdziesz tutaj.