Dozownik celkowy masa

Dozownik celkowy jest urządzenie przeznaczone przede każdym do działania zarówno pyłów kiedy również materiałów sypkich z filtrów, odpylaczy a i silosów. Omawiane urządzenia są zastosowanie przede wszystkim jak szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu niezależnym od atmosferycznego. Ponadto opróżnianie ich czyni się bez dodatkowej dekompresji. Dozowniki celkowe mają wielkie użycie w sektorze drzewnym – przy odbiorze pyłów, trocin, zrębek.

 

Można je przyjść ponadto w sektorze spożywczym – przy dozowaniu objętościowym produktów pylistych, ziarnistych i rozdrobnionych. Ponadto dodatkowo w przemyśle chemicznym- substancje pyliste i proszkowe.

Dozowniki celkowe mają wyjątkowe cechy. Wśród nich zastąpić można między innymi prostą formę, minimalne prace konserwacyjne, bezawaryjne użytkowanie, szczelne zamknięcie zbiornika pyłu, odseparowanie ciśnieniowe instalacji oraz dozowanie materiału.

Dozowniki celkowe w pierwszej mierze wytwarzane są ze pewni nierdzewnej. Szanują się między innymi z korpusu, wirnika oraz napędu. Korpus posiada cylindryczną konstrukcję od góry. Oraz od dołu urządzony istnieje w króćce o wymiarach 160/160 mm zakończone kołnierzem. Boki zaślepione są kołnierzami. Ponadto do boków przymocowane są napęd oraz obudowa łożyska. Świadcząc o wirniku należy wspomnieć, iż jest wtedy składnik roboczy dozownika celkowego. Wyposażony stanowi w osiem przegród. Dzięki temu sprawia na morze lepsze rozwiązanie także bardziej równomierne dawkowanie. Napęd dozownika celkowego to motoreduktor, który stanowi zmienną prędkość obrotową.

Działanie dozownika polega na innym schemacie: materiał sypki wychodzi ze zbiornika przez otwór wylotowy. Następnie porusza się w celkach pomiędzy łopatkami wirnika. Przemieszczenie dokonuje się w ruchu otworu wylotowego.
Opowiadając o wykorzystaniu dozowników celkowych należy zwrócić uwagę, że ważna je zastosować między innymi jak filtrów workowych, silosów i cyklonów.

Na zbytu funkcjonuje wiele rodzajów oraz modelów dozowników celkowych, dlatego te określone są do realizacji bardzo oryginalnych zadań. Dzięki nim ważna opróżniać zbiorniki bez potrzeb dekompensacji. Należy mieć, iż temperatura pyłów nie ważna być większa niż 200 stopni Celsjusza. Dozowniki celkowe powinny w rodzaj ciągły dozować materiały sypkie oraz drobnoziarniste.