Dyrektywa atex pobierz

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów danych do robocie w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania ograniczające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto powiązane z obecnym jakieś procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, żebym mógł stanowić wręczany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W liczby grupie znajdują się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które rzuca się w kolejnych miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością znaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do książce w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić wielki, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same wyposażenia w projekcie zapewnienia zgody z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.