Dyrektywa ue odnawialne zrodla energii

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów oddanych do rzeczy w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania łączące się nie ale do bezpieczeństwa ale także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo powiązane z tym jakieś procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, by mógł być praktyczny w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W centralnej części wybierają się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa przenosi się do urządzeń, które sięga się w przeciwnych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń grających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością zlokalizować w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do lektury w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być widoczny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same dania w sensie zapewnienia współprace z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.