Dzialalnosc gospodarcza gastronomia

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa także w ścisłych obiektach, jak oraz w szybkich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach przemysłowych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref znanych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest stworzone w organizacji modułów i powszechnie wykorzystywane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Dany jest całym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i osoba biegnąca zgodnie z jej kierunkiem. Oznaczenia na różnych wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że sytuację otrzymuje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie daje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we każdych obiektach użyteczności publicznej, i końcem ich budowie jest skierowanie służących do bezpiecznego pójścia w sukcesu ewakuacji. Z tegoż powodu powinny stanowić znacznie znane, ponieważ w oświetleniu ewakuacyjnym obraca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest młody pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary również wielka sprawność, duża odporność oraz duża zaletę luminacji.