Elementy systemu odpylania

System odpylania znajduje zastosowanie w gałęziach przemysłu, zajmujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej oraz w procesach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Unoszące się cząstki o bardzo małych rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn oraz dla zdrowia człowieka (część z nich ma oddziaływanie toksyczne), dlatego też skuteczne systemy odpylania stanowią ważny element w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

kasy fiskalne oświęcim503 Service Unavailable

Dust collection system powinien być umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale i zapobiegać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon – rodzaj urządzenia, w którym dochodzi do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej i w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry – umieszczony w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w system oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną rzeczą w systemach odpylających jest ich szczelność – każda szczelina w wyniku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności układu i zagrożenia. Kolejnym elementem istotnym w instalacji jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane – ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe powodują ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą powodować też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.