Elementy systemu odpylania

System odpylania znajduje zastosowanie w gałęziach przemysłu, zajmujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej oraz w procesach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Unoszące się cząstki o bardzo małych rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn oraz dla zdrowia człowieka (część z nich ma oddziaływanie toksyczne), dlatego też skuteczne systemy odpylania stanowią ważny element w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale i zapobiegać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

comarch altumComarch ERP Altum - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon – rodzaj urządzenia, w którym dochodzi do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej i w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry – umieszczony w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w system oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną rzeczą w systemach odpylających jest ich szczelność – każda szczelina w wyniku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności układu i zagrożenia. Kolejnym elementem istotnym w instalacji jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane – ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe powodują ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą powodować też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.