Enova upgrade

Program Enova istnieje w sumie zintegrowanym sposobem w grupie ERP. Całe oprogramowanie przeznaczone stanowi w decydującej wadze do zarządzania określonym przedsiębiorstwem. System Enova jest bardzo ekonomicznym narzędziem określonym nie jedynie do zarządzania firmą. Posiada także moduł finansów i księgowości, handlu, czy kadr i płac. Jego przeznaczenie w biurze kupi na wysokie poprawienie efektywności pracy.

kasa fiskalna sharpKasa fiskalna Sharp ER-A237P - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Jednocześnie system jest niezmiernie przyjazny interfejs, który żadnemu użytkownikowi nie powinien sprawiać pewnych problemów. Programzostał w szerocy połączony ze medium Microsoft Office. Dzięki temu stylowi oprogramowanie jest zazwyczaj wspólne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. Jednocześnie Enova współpracuje z planem Płatnik, a jeszcze z całymi rejestratorami czasu pracy.
Program Enova pozwala między innymi na obsługiwanie elektronicznych wyciągów bankowych. Znacznie ułatwia kontrolę realizacji budżetu. Pozwala na wjazd do całkowitych wiedz na problem prowadzonych żyć i produktów finansowych przedsiębiorstwa.
Enova bez jakiegoś problemu że stanowić połączony z całymi popularnymi aplikacjami, które gra się w nazwach.
Moduły Enova:
1) Kadry natomiast Płace to składnik określony w szerokim znaczeniu do prowadzenia wszelkimi zasobami jakie znajdują się w przedsiębiorstwach, które zajmują od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Pozwala na ewidencjonowanie danych kadrowych. Daje szansa naliczania wynagrodzeń, zasiłków, chorobowych, czy podatków, a ponadto składek ZUS.
2) Księgowość to moduł znacznie ergonomiczny oraz nowoczesny. Daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Zezwala na tworzenie deklaracji. Ułatwia generowanie sprawozdań zarówno tych, kiedy i okresowych. Pozwoli nie wyłącznie na całościową, a również dobrą kontrolę firmy. Ułatwia analizowanie danych finansowych przedsiębiorstwa.
3) Handel jest urządzeniem danym w głównej wadze do obsługiwania całych procesów biznesowych w biurach posiadających wielkie profile działalności. Element ten służy firmy między drugimi w terenie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
4) CRM – to moduł przeznaczony zarówno do tworzenia, jak również prowadzenia i utrzymywania relacji z klientami aktualnymi oraz potencjalnymi.
5) Workflow – koordynuje złożone działania montowane w układzie enova365 poprzez ludzi którzy wytwarzają w dalekich departamentach.
6) Business Intelligence – pozwala przetwarzać możliwości w zgodę.