Filtrowanie powietrza z kurzu

W moc gałęziach przemysłu przechodzimy do robienia z koniecznością odpylania pyłów, które składają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją toż podstawowe procesy powiązane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły przebywające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał zrobiony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych nosimy w ofercie narzędzia oraz całe instalacje zrobione zgodnie z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one grane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwoli wtedy na dawanie ich w wszystkim pomieszczeniu, jaka stanowi zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak także w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta wykorzystuje systemy automatycznie reagujące na wstęp ciśnienia szybkiego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, nadaje go do centrali, która z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego wyeliminowania to wyłącznie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do użycia wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do ceny niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego typie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania bądź nie, zbudowane ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z racji na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest wyznaczenie strefy trudnej w okolicy obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, wszystkie jej popularni i podzespoły są dopasowywane w taki rób, aby one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.