Gasic pozar english

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest ostatnie najwspanialszy również dużo widoczny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co mówi z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze są najogromniejsze zastosowanie. W relacje z posiadanego składu mogą być stosowane do gaszenia niemal każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najciekawszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje proste posłanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne życie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno być wprowadzana w przypadkach płonięcia tych jedynych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą liczy na tym, że wodę można korzystać w nieznanym miejscu, a parę tylko w cichych mieszkaniach o kubaturze nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W większych mieszkaniach działanie pary ukazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów niezbędna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do innych substancji, ale i podstawy ich korzystania i zapewniania w rejon pożaru.