Gastronomia nisko

Wychodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, podejmującego się za pośrednictwem technik powiązanych z myślami psychologicznymi. Stanowi ostatnie model szkolenia pracowników liczący na działaniu procesu decyzyjnego w kierunku odpowiadania ich spraw zawodowych, co pomaga jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju działania są coachowie, którzy czynią ze własnymi klientami na dalekich płaszczyznach np. w klubu z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a też omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z drugimi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze używanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie naszych planów i skupienie na optymalizacji działań dążących do ich dostania. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym projektem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego własne projekty i programy intelektualne. Innymi częściami charakterystycznymi w ćwiczeniach dla  pracowników w sytuacji coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych zasad; nie uczy ludzi, tylko ułatwia im w toku formowania się; jest stworzony na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; celem jest przeprowadzanie do świadomego dokonywania zmian.