Gaszenie pozaru bhp

Pożary, które stają w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę dopasowuje się w mieszkaniach, w jakich pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wtedy istnieć miejsca szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie może stanowić wykorzystana, ze powodu na jej znacznie mały ciężar właściwy, co dokonuje się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej ponadto jest niemało funkcjonalne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich stosuje się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy łączy się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w rezultatu związku z wodą.

Para wodna może żyć jeszcze używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim wyjątkowo funkcjonalne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obszarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest ustalenie dużo efektywny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która podawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.