Gaszenie pozaru rysunek

oprawa awaryjna led

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy natomiast od nowych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma również czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania oraz na obniżeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, znajduje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto również dodać, że najlepsze efekty gaśnicze znajduje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.
Pożary, występujące w pomieszczeniach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej pobiera się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest potrzebna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna wykorzystywana jest też do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo też zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tym znacznie skuteczne, im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również wyraża się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe.
Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie pewno być podawana na szerokich przestrzeniach. Przecież nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie używa się również w mieszkaniach, w których prawdopodobnie ona przynieść poparzenia znajdujących się w nich wszystkich.
Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną kojarzy się też z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.