Grupa pozarow b obejmuje

Informacja z zakresu gaszenia pożaru jest zwykłym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to drink z najbardziej groźnych żywiołów, niemożliwych do zapamiętania, szybko rozprzestrzeniający się i zmieniający wszystko co zobaczy na własnej drodze. Każde miejsce, w jakim towarzyszą ludzie, powinno stanowić odpowiednio zaopatrzone w narzędzia przeciwpożarowe, jakie będą posiadały skuteczną broń w potyczce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z odpowiednimi przyrządami, które działają do powstawania ognia i chronienia powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszelki rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy uwadze tego jedynego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy też instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i sprawi, że pożar też bardziej wykorzysta na skali. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle skuteczne okazuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje tak dużą skuteczność, jednak posiada takie ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej odnoszenia na otwartej przestrzeni, bo w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą pokaże się za toż szczególnie dobre w wnętrzach zamkniętych, o niskich rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii liczącej na wykonaniu hamującym dopływu tlenu i szybkim zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów czy nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej liczy na zgodności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im szersza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym znacznie pożyteczna w potyczce z płomieniami pokaże się para.