Hodowanie dzikich zwierzat

Sam termin mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym i tworzy definicję konglomeratu tkanek, z jakich eksponowaną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za jeden z drogich elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych części energii. Prawdopodobnie doświadczenie na życie mięsa spotkało obecne w sezonie zlodowaceń, kiedy trudniej było zdobyć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stawało się samym z głównych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na wymiary dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem jest zatem rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu prezentuje się świadome i pozytywne wyłączenie z stałej diety mięsa, w ostatnim też ryb i owoców morza.

Weganizm jest najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, lecz również jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje zatem rodzaj życia powiązany z prawdziwymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej zakłada się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi spożywa mięsa z obecnych samych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Dopóki nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi chwila będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.