Kapie z zaworu bezpieczenstwa

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zapewnienie rozmaitych urządzeń przed nagłym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu również jego odpowiednią wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa chce od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), a stanowi więcej uzależnione z jego parametrów oraz sposobu zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest ściśle skojarzona z wymaganą przepustowością, która oznacza ilość strumienia płynu, który musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest pomoc narzędzi i rurociągów przed niepomyślnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, jakie może doprowadzić do dużych uszkodzeń. Z serii najczęstszymi przyczynami powstawania zbyt wielkich ciśnień są uderzenia wodne i awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

mała księgowość symfonia

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze względu na zabieg działania, można wydać na dwa rodzaje:

 

Zawory niskociśnieniowe – stosowane jako narzędzia zabezpieczające przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w ramach tej kategorii rozróżnia się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centrum zaworu wywierana jest przez ciężar,
zawory sprężynowe – wpływ na grzybek realizowany jest przez sprężynę zamontowaną wewnątrz zaworu.

W zależności od typu konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić też na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar umieszczony jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w istoty grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości wpływającej na bagaż oraz siły parcia wody czy powietrza tworzącej na grzybek. I w zaworach dźwigniowych ciężarek znajduje się na ramieniu dźwigni, i otwarcie zaworu jest po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.