Kasa fiskalna informacje

To nowości w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to marki proponujące nasze usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania prace z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi być kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą energię kierują do kobiet fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmian jeśli przedsiębiorca rozpoczyna pracę w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i cele połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie stosować z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do własnego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i wygodne - opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy spełnić przed przystąpieniem używania kasy, związane są oraz z ulgą, jaką ważna uzyskać za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, lecz nie daleko niż 700 zł. Posiadacz kasy musi także mieć o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może być rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego momentu może doprowadzić konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to też konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.