Kasa fiskalna maluch bis

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, natomiast nie rzadko też do utraty dobrego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest dostarczana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zazwyczaj w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgody Europejskiej, a stosowanego w gronie podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wejścia w działanie dyrektywy ATEX całe tego modelu urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX również być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób siedzących w gronu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest wdrażana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest odpowiedzialnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z zajęcia się temu dobrzy można nazwać:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w urzędach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy oraz osób dorosłych.