Kasa fiskalna za 300 zl

Na start warto wspomnieć co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy pisane w ciągu gwarancji i po upływie gwarancji, a też niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a jeszcze usługa w wygodnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

zintegrowany system informatycznyZintegrowane systemy informatyczne - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

W czasie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy a ich synchronizacja z zapisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodność z tekstami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w terenie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do zgody z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu razem z zastrzeżeniami wpisuje w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być wypełniony i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną działalność czyli z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kwocie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W sezonie przeglądu technicznego traktowane są przede całym te segmenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów a jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak to w porządku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które oddziałują na funkcjonowanie kasy, ani także nie sprawdza, lub kolejne czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, przecież będą obecne rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.