Kodeks pracy 91

W sprawa przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest odpowiedzialny do zapewniania wygodnych i zdrowych warunków pracy, natomiast wszelkie urządzenia oraz organizacje muszą mieć certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności artykułów to mechanizm systematycznego badania stopnia w którym określony produkt spełnia pewne wymagania (chodzi tutaj oraz o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma niemało aspektów. Potrafi jej pracować projektant na okresie projektowania lub producent na czasie produkcji. Certyfikację może dokonać odbiorca towarów lub osoba wolna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Do systemu prawnego w Polsce przedstawiono ją prawem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w myśli minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które weszło w życie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr Oraz do informacji 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zabezpieczenia i kontroli zdrowia dotyczące myślenia i działania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie złe a pozostałe. Certyfikacja maszyn i akcesoriów, które definiują się wysokim stopniem ryzyka powiązanego spośród ich eksploatacją i korzystanie wykonywa się już na okresie projektowania. Nowe urządzenia i instytucji podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, każde dania oraz organizacji, jakie mogą działać w jakiś sposób zagrożenie dla bycia czy zdrowia mieszkańca również posiadania także miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.