Kolonoskopia 2015

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które polega na obserwacji powierzchni szyjki macicy, dolnej stron jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, dodatkowo w ubiegłym wieku kolposkopia była przeważnie niedoceniania oraz traktowana jako badanie trudne i ciężkie, a także nieobiektywne. Współcześnie jednak można zobaczyć diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których znaczenie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego rozwoju w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie dobrych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś rozpoznanie w niniejszym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Jak teraz zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop pozwala nie tylko bierną obserwację, lecz jednocześnie diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, lub jesteśmy do tworzenia ze koleją faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można przygotować również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna technologia przetwarzana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Użyta w ostatnich narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy pozwalające na prostych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu niskimi oraz szybkimi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów może stać także zaopatrzona w celi cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu badania bądź spełnienia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.