Leczenie depresji reaktywnej

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała depresję za czwarty, największy kłopot zdrowotny XXI wieku. Przez wiele lat ją przedstawiano na manowce medycyny, lekceważono, nie przejmowano się złymi i pozostawiono ich jedynym sobie. Do dzisiaj depresja pozostaje tajemniczą i nie do kraju rozpoznaną chorobą.

 

Zły nastrój, smutek, przygnębienie, niskie poczucie własnej wartości, nieustanne poczucie winy, czasem myśli samobójcze, wieczny pesymizm oraz wada umiejętności znalezienia zabawy i zabaw, zaburzenia snu to właśnie wybrane spośród jej objawów. Choć utrudnia ona złym funkcjonowanie w bardzo intensywnym stopniu, skoro nie są oni w kształcie poradzić sobie z stałymi problemami, jest uleczalna, gdy chory otrzyma mocną i właściwą pomoc lekarską (psychiatryczną), pomoc psychologiczną oraz pomożenie z najbliższego środowiska i miejsca. Bezpłatna pomoc psychiatryczna jest wiele form (telefon zaufania, kontakt on-line, hospitalizacja, pobyt na oddziale dziennym) i jest sprzedawana przez wielkie ośrodki:
– centra interwencji kryzysowej – działają całodobowo, organizują wsparcie i spotkania grupowe oraz inne;
– ośrodki pomocy społecznej – oprócz pomocy materialnej oferują usługę psychologiczną i psychiatryczną w Terenie Pomocy Specjalnej OPS;
– ośrodki pomocy rodzinie – dodają do późnych godzin popołudniowych, organizują zajęcia społeczne i indywidualne;
– punkty informacyjno-konsultacyjne;
– poradnie psychologiczno – pedagogiczne – każda grupa jest przypisana do dużej poradni, gdzie o ochronę mogą ubiegać się dzieci i duzi;
– poradnie zdrowia psychicznego.

Do nowa jeszcze pomoc psychiatry i psychologa była miana za coś wstydliwego, z obecnego jeszcze względu wiele kobiet chciałoby pozostać sam na sam ze własną wadą. Dziś, na wesele, ta bariera coraz częściej jest przełamana, coraz więcej pań nie boi się przypominać o pomoc. To rola licznych akcji podnoszących świadomość dużych i słabych, zwracających opinię na miarę problemu i przełamujących konwenanse, że psychiatra to “ostatni od wariatów”.