Home Bez kategorii Leczenie depresji reaktywnej

Leczenie depresji reaktywnej

28 lipca 2017

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała depresję za czwarty, największy kłopot zdrowotny XXI wieku. Przez wiele lat ją przedstawiano na manowce medycyny, lekceważono, nie przejmowano się złymi i pozostawiono ich jedynym sobie. Do dzisiaj depresja pozostaje tajemniczą i nie do kraju rozpoznaną chorobą.

 

Zły nastrój, smutek, przygnębienie, niskie poczucie własnej wartości, nieustanne poczucie winy, czasem myśli samobójcze, wieczny pesymizm oraz wada umiejętności znalezienia zabawy i zabaw, zaburzenia snu to właśnie wybrane spośród jej objawów. Choć utrudnia ona złym funkcjonowanie w bardzo intensywnym stopniu, skoro nie są oni w kształcie poradzić sobie z stałymi problemami, jest uleczalna, gdy chory otrzyma mocną i właściwą pomoc lekarską (psychiatryczną), pomoc psychologiczną oraz pomożenie z najbliższego środowiska i miejsca. Bezpłatna pomoc psychiatryczna jest wiele form (telefon zaufania, kontakt on-line, hospitalizacja, pobyt na oddziale dziennym) i jest sprzedawana przez wielkie ośrodki:
– centra interwencji kryzysowej – działają całodobowo, organizują wsparcie i spotkania grupowe oraz inne;
– ośrodki pomocy społecznej – oprócz pomocy materialnej oferują usługę psychologiczną i psychiatryczną w Terenie Pomocy Specjalnej OPS;
– ośrodki pomocy rodzinie – dodają do późnych godzin popołudniowych, organizują zajęcia społeczne i indywidualne;
– punkty informacyjno-konsultacyjne;
– poradnie psychologiczno – pedagogiczne – każda grupa jest przypisana do dużej poradni, gdzie o ochronę mogą ubiegać się dzieci i duzi;
– poradnie zdrowia psychicznego.

Do nowa jeszcze pomoc psychiatry i psychologa była miana za coś wstydliwego, z obecnego jeszcze względu wiele kobiet chciałoby pozostać sam na sam ze własną wadą. Dziś, na wesele, ta bariera coraz częściej jest przełamana, coraz więcej pań nie boi się przypominać o pomoc. To rola licznych akcji podnoszących świadomość dużych i słabych, zwracających opinię na miarę problemu i przełamujących konwenanse, że psychiatra to „ostatni od wariatów”.

 

0 comment

You may also like