Mikroskop 600x

Urządzenia, dzięki jakim można zobaczyć dużo małe elementy, przyjrzeć się subtelnym detalom, często niewidocznych gołym okiem, nazywamy mikroskopami. Pierwsze mikroskopy optyczne dawały stosunkowo niewielkie, bo zaledwie dziesięciokrotne, powiększenie. I stąd nie uzyskały większego uznania, jako narzędzie badawcze.

Współczesna nauka, technologia poczyniła wielki postęp w nauce mikroskopii i stworzyła, że dziś bardzo przystępnym stawało się mienie z mikroskopów w moc dziedzinach. Mamy mikroskopy warsztatowe, polaryzacyjne, optyczne, holograficzne, operacyjne, fluorescencyjne, elektronowe także mnóstwo innych. Specjalny rodzaj mikroskopów znalazł zastosowanie w laboratoriach medycznych i prawdziwych. Są zatem mikroskopy laboratoryjne, specjalnie skonstruowane do działalności w trudnym polu z obiektywem o powiększeniu 100 razy. Ich głowica umożliwia dołączenie kamery lub aparatu cyfrowego, dzięki którym można archiwizować usunięcia z doświadczeń. Znalazły wykorzystanie w dydaktyce, w pracach laboratoryjnych i nauce. Wszędzie tam, gdzie koniczne są obserwacje próbek przy powiększeniach od minimum 40 razy. Stosuje się ich w medycynie, biologii, technice. Dzięki zastosowaniu mikroskopów laboratoryjnych możemy sprawić dokładną analizę moczu, która daje na znalezienie krwinek, grzybów, kryształów czy bakterii, wskazujących na pewne stany chorobowe. Zajmuje się je do poszukiwań histopatologicznych, w onkologii, hematologii. Weterynaria jest dzięki mikroskopom laboratoryjnym o wiele skuteczniejsza w niesieniu pomocy zwierzętom. Mikroskopy są wprowadzane do badania wody, w kryminalistyce do badania mikrośladów a zarówno do wykrywania trucizny, jubilerstwie do wykrywania fałszywych wyrobów, czy określania cen produktów, w renowacji zabytków, ochronie środowiska do analizy stanu ekologicznego rzek i jezior, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, włókienniczym. W elektronice mikroskopy pomagają obserwować elementy elektroniczne, lokalizować zwarcia czy pęknięcia ścieżek. Praktycznie nie ma dziedziny, jaka umiała się obyć bez mikroskopu laboratoryjnego.