Obowiazek kasy fiskalnej dla karty podatkowej

kotleciarka magaKotleciarka do mięsa Ma-Ga KM27 Polkas Kraków

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w obcej walucie jest możliwa?

W układu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a również do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, jakie powinny dostawać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie pragną robić kasy rejestrujące zapisane są choć w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w nauka § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w handlu powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania daty a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w nowej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być wprowadzony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać wyprodukowane z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, które są obsługiwane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż artykułów na myśl konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z formie, która została ukazania w wydarzeniu można wywnioskować, iż zapłata za nabyte towary uważa być używana w euro, w sezonie kiedy wartość sprawy będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.