Odpylacz wiorow

Odpylacz wykonany zgodnie z informacją atex (atex dust collector) powstaje w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany stanowi dla małych i wielkich instalacji odpylających z okazją rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany produkt jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przydzielane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są dostępne w ciągu codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, podchodzi do rozprężenia, co prowadzi, że duże frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie tematu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega wykorzystywaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest właściwe dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego produkcji (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).