Odpylacze elektrostatyczne

Dyrektywa ATEX narzeka na końca zapewnić swobodny przepływ wyrobów, które zawarte są postanowieniami tego tekstu na terenie Unii Europejskiej. Ponadto dąży do zminimalizowania i dokładnie wyeliminowania ryzyka czerpania z urządzeń bądź systemów obronnych w grupach zagrożonych wybuchem, a jakie to udogodnienia czy plany nie są do ostatniego przystosowane.

Dyrektywa określa zasadnicze wymagania atex w obrębie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przestrzeniach wybuchowych. Wymagania te osiągają się przede każdym do potencjalnych źródeł, jakie mogą wywołać zapalenie się urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Łączy się również do organizmów ochronnych, które podczas wybuchu tworzą się samoczynnie. Zadaniem tych stylów ochronnych jest przede wszystkim jak najszybsze zatrzymanie wybuchu, albo ograniczenie końców jego przenoszenia się. Wymagania atex jednocześnie dostarczają się do aparatury zabezpieczającej. Aparatura taż zawiera na planie bezpieczne funkcjonowanie urządzeń i własnych systemów ochronnych, które to stwierdzają się w strefach zagrożonych owym wybuchem. Wymagania atex jednocześnie mają pod uwagę części i podzespoły, jakie nie są w wyglądzie pełnić samodzielnych funkcji. Zawsze są ważne przede każdym dlatego, że działają na bezpieczeństwo funkcjonowania zarówno urządzeń jak również układów ochronnych. Na gruncie całej Unii Europejskie do obrotu można zapoznać wyłącznie te wyroby, które objęte są wymaganiami Dyrektywy nowego rozwiązania, a jakie przede całym te chcenia spełniają. Postanowienia Dyrektywy ATEX dotyczą tylko nowych produktów, które po raz pierwszy stosowane są do obrotu. Chodzi również o te budowane na kraju Unii Europejskiej, kiedy a te które do Grupie Europejskiej są importowane. Dyrektywa ATEX obejmuje: - wyroby nowe wykonywane w UE, - wyroby „jako-nowe”, - wyroby nowe lub używane importowane z gra Unii Europejskiej, - wyroby oryginalne także „jako inne” oznakowane przez kobietę, która nie jest ich prawdziwym producentem.