Pomoc w rozwoju firmy

Firmy angażujące się pracą albo te sprzedażą produktów są co kilka jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak również materiałów. Oba skoncentrowane są na zdrowym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego organizacji należy ściśle określić jego wartość. Każdy spośród nich powinien ściśle nawiązywać do ważnych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. W punktu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych towarów i wyrobów. Jednym spośród nich istnieje szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to sposób do zarządzania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa stanowi wysoce intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace połączone z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z pierwszymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak sądzić kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy produkt? Jak przygotować wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest uzyskiwany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu organizowany jest artykuł z konkretnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno małych i owych w zakresie jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM informują o przesunięciach między magazynowych. W łagodny i prosty rozwiązanie możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, łączącą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych produktów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy wiedze jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można także posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i łatwa dokumentacja przyczyniają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w korporacji.