Pospiech bang

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Kiedy na naszej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów odnosi się inne sposoby gaśnicze. Najciekawszym jest oczywiście woda. Aczkolwiek nie w jakimkolwiek przykładzie można się nią służyć. W pożarach stosuje się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika może z obecnego, że wolno ją kierować wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie znaczy to, że nie ważna z niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pewnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na dostarczaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę dopasowuje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Natomiast w ostatnich przykładach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W lokalu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.