Program finansowy rewizor

Symfonia projekt to pakiet, który pomaga panowanie w delikatnych i niewielkich firmach. Stanowi o pierwszy polski zintegrowany pakiet, jaki stał stworzony szczególnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to leczy w prowadzeniu firmy w jej naturalnej pracy w myśli ewidencji oraz obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe jest zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe pomaga w konkretnym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawnych i delikatnych. Moduł Kadry zaś Płace dostarcza do zarządzania wynagrodzeniami i danymi pracowników. Dzięki nim ważna łatwo obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Ułatwia on w oddaniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel pomaga w postaci sprzedaży i gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu żyje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest sprawiedliwa dla firm zajmujących kilka oddziałów natomiast w wszyscy kompatybilna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest zdobywany w oddziałach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś przygotowany dla firm, które prowadzą księgowość uproszczoną. Pomaga on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu wolno mówić rozrachunki z urzędami oraz pracownikami. W długim stopniu ułatwia analizy dochodowości.