Przemyslowe instalacje centralnego ogrzewania

Projektowanie i sprawianie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki gwarancji ich bezpiecznego działania. Mówi to szczególnie tych procesów przemysłowych, jakie są powiązane z biegiem reakcji chemicznych albo zmianą stanu zjednoczenia substancji stwarzają zagrożenie dla bycia i zdrowia ludzkiego i środowiska. Z takimi niebezpieczeństwami jesteśmy do tworzenia głównie w przemyśle: chemicznym, petrochemicznym, gazownictwie, energetyce. W niniejszych branżach przemysłu pragnie być zapewnione process safety, czyli bezpieczeństwo procesowe.

Wytwarzane przez specjalistów analizy zagrożeń i oceny ryzyka stosowane są do odbiorców projektujących, wytwarzających lub używających instalacje przemysłowe. Planowanie i osiąganie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki dostarczające ich pewne działanie. Wynika wtedy w szczególności tych procesów przemysłowych, które przyczepiają się z biegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu skupienia substancji, stwarzają zagrożenia dla zdrowia i utrzymania ludzkiego oraz środowiska. Zagrożenia takie trwają zwłaszcza w dziedzinach: chemicznej, petrochemicznej, energetycznej, farmaceutycznej i przemyśle gazowniczym.

Firma prowadzi analizy niezawodności układów bezpieczeństwa, na jakie mogą się składać:
ocena poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL,
ocena niezawodności programu bezpieczeństwa.

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL to pewien z ważnych dyskretnych poziomów, który wykonywa do wyszczególnienia wymagań nienaruszalności bezpieczeństwa urządzeń funkcji bezpieczeństwa, jakie są wytwarzane przez przyrządowe systemy bezpieczeństwa.

Ocena niezawodności programu bezpieczeństwa– to proces oceny oprogramowania biorący pod uwagę możliwość wystąpienia awarii różnych komponentów oprogramowania oraz szkoła ich związania działający na całą niezawodność oprogramowania.

Tworzone przez ekspertów oceny poświęcone są szczególnie dla inwestorów, którzy prowadzą kampania w części chemicznej i petrochemicznej, a dodatkowo w zasięgu przesyłu, dystrybucji i trzymania paliw.