Przepisy dotyczace kas fiskalnych w 2016 roku

Od roku 2017 każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż detaliczną będzie zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej posnet temo hs ej. Anno Domini 2016 jest rokiem przejściowym w którym posiadanie kasy fiskalnej dla osób, których obrót nie przekroczył 20 tysięcy złotych jest nieobowiązkowe. Zgodnie z artykułem 111 ustawy o VAT przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi na rzecz osób fizycznych bez działalności gospodarczej oraz rolników na ryczałcie mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży i wydawania paragonu swoim klientom.

Zapis ten znajduje się w rozporządzeniu ministerstwa Finansów w paragrafie trzecim ustawy pierwszej punkcie pierwszym, które wyszło czwartego listopada dwa tysiące czternastego roku. Rozporządzenie to przewiduje jednakże pewien wyjątek dotyczący rejestracji prowadzonej działalności przy użyciu kasy fiskalnej i dotyczy kwoty dwudziestu tysięcy złotych obrotu w wprowadzeniu sprzedaży dóbr i usług podmiotom fizycznym bez działalności gospodarczej oraz rolnikom na ryczałcie, ale z założeniem, że ta działalność została utworzona w roku dwa tysiące piętnastym. Kasa fiskalna w 2016 roku nie jest więc obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców, ale limit ustawy przewiduje koniec jej obowiązywania z dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego. Powodem wprowadzenia ustawy jest działalność przedsiębiorców, którzy nie wykazywali obrotów ponad ustawowe dwadzieścia tysięcy złotych. Zdaniem wprowadzającego rozporządzenie celem ustawy jest uczciwość wobec innych przedsiębiorców oraz przestrzeganie praw konsumenta i przejrzystość prowadzenia działalności gospodarczej. W latach dwa tysiące piętnaście i dwa tysiące szesnaście wyróżniamy okres przejściowy w którym dla części usługodawców przestał obowiązywać limit a przedsiębiorcy Ci byli zobowiązani do wystawiania paragonów za pośrednictwem kas fiskalnych. Rzecz ta tyczyła się mianowicie stacji diagnostycznych pojazdów, warsztatów samochodowych, lekarzy, prawników, dentystów, fryzjerów a także kosmetyczek i stołówek, które prowadzone były na terenie placówek oświatowych i przez te placówki zarządzanych.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl