Przeszkolenie kontrwywiadowcze

Ciągłe parcie technologi do przodu pozostawia dużo różnych miejsc pracy. Stanowią wówczas w znaczącej wadze fabryki. Niestety świadczy to ze sobą jeszcze to kolejne zagrożenia w pozycji. Aktualnie pierwszy lepszy "Nowak" z drogi nie zostanie uznany w takim sklepie. Często maszyny których odnosi się do prac mają większe, lub niższe zagrożenie. By je stosować są potrzebne odpowiednie wiedze, oraz ukończenie odpowiednich szkoleń.

Coraz daleko jest miejsc zagrożonych wybuchem, lub innego rodzaju pyłami. By ciągnąć się w takich strefach chciane jest zgodne przeszkolenie. Takim tłumaczeniem jest atex training, podczas którego kursanci opanowują podstawowe dane z działu techniki przeciwwybuchowej i informacji ATEX. Prowadzone jest ono w szczególności: do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w domach pracy, w jakich są strefy zagrożone wybuchem, osób pracujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem, a dla projektantów urządzeń typu EX. Na ćwiczeniu można się dowiedzieć, jakie czynniki atmosferyczne sprzyjają wystąpieniu wybuchu, gdzie można spotkać strefy zagrożone, jak liczą się odpowiednie przestrzenie i gdy prawdziwe ryzyko jest używanie w nich, w jaki rozwiązanie broni się urządzenia mogące mieć zagrożenie wybuchem, jak dają się substancje wybuchowe (stracił na linii wybuchowe i kultury temperaturowe), jakie przepisy funkcjonują w powierzchniach zagrożonych wybuchem, i jak rozpoznać strefy pyłowe. Szkolenie jest na ogół jednodniowe, ale niektóre firmy dają szansa poznania go w dwóch ratach po kilka godzin. Każde tłumaczenie tego typu gotowe jest egzaminem pytającym co zapamiętaliśmy. W sukcesu uzyskania efektu negatywnego, by podejść jeszcze raz do egzaminu wymagane jest ponowne przeszkolenie co łączy się niestety z drugimi kosztami, natomiast przypadku wyniku pozytywnego otrzymujemy certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Stanowi on umieszczany na stanowisku i łączona istnieje na niego specjalna naklejka, czy w relacje od firmy prowadzącej ćwiczenie jest wysyłany pocztą.