Pyly respirabilne

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najogromniejsze zagrożenie dla zdrowia wykonywających w takim środowisku osób.

Ze względu na nacisk na wygląd zdrowia pyły liczymy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Ważnym zadaniem w centrum emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest korzystne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche i mokre.
Powszechnie używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to pewien z najnaturalniejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowie. Chorobą tego rozwiązania jest zła skuteczność odpylania, a często są łączone w połączeniu z innymi odpylaczami. Znacznie wysoką skutecznością działania prezentują się odpylacze filtracyjne. Brane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w charakteru zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania muszą być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje z gałęzi przemysłu i z określonego zagrożenia.