Rola coachingu w szkoleniu pracownikow

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, odbywającego się za pośrednictwem technik związanych z naukami psychologicznymi. Jest to rodzaj szkolenia pracowników polegający na realizowaniu procesu decyzyjnego w celu zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co pomaga indywidualnym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu zajęcia są coachowie, którzy pracują ze swoimi klientami na różnych płaszczyznach np. w związku z ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a także omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z innymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie trafniejszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie swoich celów oraz skupienie na optymalizacji działań zmierzających do ich osiągnięcia. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym celem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego osobiste wnioski i zasoby intelektualne. Pozostałymi cechami charakterystycznymi w szkoleniach dla  pracowników w formie coachingu są:

  • coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym;
  • coach nie ma prawa wyznaczać klientowi żadnych dyrektyw;
  • nie uczy ludzi, tylko pomaga im w procesie uczenia się;
  • jest skonstruowany na bazie pytań oraz stymuluje myślenie;
  • musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta;
  • celem jest doprowadzanie do świadomego dokonywania zmian.