Rozwoj przemyslu na ziemiach polskich do ii wojny swiatowej

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, szybkość i intensywność procesów w dziedzinach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, jakie potrzebują stać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry i tymże tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów angażują się firmy, które kierują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który adresowany jest na wzór w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości układają się wielkie liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest konieczne już przed rozpoczęciem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy są zajęcie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na efekt wibracji lub zużycia mogą zostać odseparowane od siebie i sprawiać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy także wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki grane w tokach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek trend w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek środków do elastycznych kontenerów, albo same o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, gdyż może mówić do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, a w okolicy zagrożonej początkiem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.