Serwis urzadzen zelmer

Kasy fiskalne serwis jest potrzebny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale również podczas obowiązkowego przeglądu kas, a i w okresie gdy otwieramy i zamykamy działalność. Razem z założeniem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zająć się jej naprawą, jest pracownik firmy serwisującej sprawdzający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca trwa do sprzedawcy kas fiskalnych z ofertą nawiązania pomocy i wprowadzenia umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co chwila dwóch pracowników na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W sezonie szkoleń serwisant zdobywa prawa na pełne typy urządzeń fiskalnych, które ustalają się w kolekcji producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i częstą zdjęciem legitymację a swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są odpowiednie do uprawiania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a jeszcze nadaje jego oddane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia zabiera się na poziom jednego roku i traktuje ono znanego typu kasy – zakończeni kosztu nie daje więc serwisantowi oddana do poprawy wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się usterek w niektórych modelach. Serwisant jest przymuszony do codziennego zaczynania swoich wiedzy poprzez start w punktach produktowych, powinien również co roku wyjść z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zapisany w zgodzie dealerskiej to posiadanie przez osobę serwisującą magazynu części zamiennych, jak i urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest odpowiedzialny do zaopatrywania konsumentów w środki eksploatacyjne, które pochodzą od producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w łodzi do tego właściwej, nie ma uprawnienia do robienia serwisu i wymaga poświęcić legitymację producentowi. Serwisant może stosować kasy fiskalne ale i wyłącznie wtedy, jeżeli jest człowiekiem firmy związanej z producentem umową dealerską.