Sprzedaz ewidencjonowana na kasie fiskalnej i kary za jej brak

Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej powinna być prowadzona przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych bez prowadzenia działalności gospodarczych oraz przez rolników, którzy rozliczają się w ramach ryczałtu. Przypadki braku ewidencjonowania sprzedaży wiążą się z sankcjami, które określa konkretna ustawa. Podatnicy często mają skłonność do nie czynienia obowiązku, który na nich spoczywa i tak na przykład za częste uchybienie uznaje się brak kontrolowania przypadków przekroczenia limitów obrotów uprawniających do ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych a także przypadki w których wprowadzone są nowe regulacje prawne, które nakazują wskazanym podmiotom obowiązek prowadzenia ewidencji.

Obowiązek prowadzenia ewidencji z pomocą kas rejestrujących nie jest iluzją, bowiem cechuje go nakładanie sankcji na podmioty co wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Innymi słowy niestosowanie się do przepisów prawnych wyznaczających nakaz prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych elzab mera wiąże się z dotkliwymi sankcjami, więc nie warto tutaj ryzykować. Niestety nie każdy przedsiębiorca jest świadom tego faktu i nie zna prawa.

Zgodnie z art. 111 ust. 2 o podatku od towarów i usług naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej może naliczyć dotkliwą karę wynoszącą kwotę w wysokości 30% podatku, który został naliczony przy nabywaniu towarów lub usług. W przypadku osób fizycznych za uchybienie w prowadzeniu ewidencji taki podmiot ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo też za przestępstwo. Nie warto więc próbować oszukiwać władz w tej kwestii a przede wszystkim powinno zaciągnąć się rady księgowego lub prawnika, który pilnowałby dopełnienia ustawowych przepisów przez przedsiębiorcę.

Przy temacie sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kas fiskalnych warto nadmienić, iż obowiązek podatkowy obejmuje tylko i wyłącznie uchybienia, które miały miejsce w czasie od 1 grudnia 2008r, czyli od daty wejścia w system prawny w.w. zapisów prawa. Tutaj na szczęście w przypadku pomyłki organy ścigania nie będę pociągać przedsiębiorcy do odpowiedzialności prawnej, skarbowej i karnej, bowiem okres sprzed 1 grudnia 2008r. wlicza się w okres przedawniony, a więc następuje zawieszenie czynności ustawowych.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl