Srodkami gasniczymi sa

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Wykorzystuje się ją tylko w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma zły ciężar praktyczny także w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

http://pakowarki.pl/produkt/pakowarka-prozniowa-multivac-p300/

Chwali się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną używa się do gaszenia pożarów, jakie mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy może stanowić użytkowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w odpowiedź z wodą w określonych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania. Najbardziej wydajne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana jedynie w tych miejscach, co do których ciągnie się pewność, że nie zostają w nich mieszkańce. Z koncentracje na szybkie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być trująca dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.