Strefa zagrozenia wybuchem to

Zagrożenie wybuchem w środowisku pracy czy drugich pomieszczeniach widocznych jest kwestią, jaka nie że stanowić bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich środowiskach oraz nieużywanie się do niego potrafi być przyczyną poważnej tragedii. Miejsca o innym narażeniu na droga eksplozji to rozmaite biznesy i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego problem aby doszło do nieszczęścia: dostępne są palne gazy przetrzymywane z butlach o wysokich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to służy możliwości wystąpienia eksplozji.

W pomieszczeniach opisanych powyżej należy używać dodatkowe środki ostrożności. Szczególnie znaczące są regularne przeglądy organizacji i leczenie wszelkich skaz na bieżąco. Jeżeli na dowód zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, nastąpi w nim silne iskrzenie, kilkunastokrotnie korzystniejsze niż przy dobrej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne alkohole i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby bardzo mocno napełnić nim mieszkanie na tyle, że doszłoby do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać wymieszane z powietrzem w konkretnym stężeniu żebym mogło wejść do eksplozji, to ciągle nie wolno tego tematu bagatelizować.

Inna sprawa w bezpieczeństwie to stosowanie specjalnych opraw oświetleniowych, a ponadto włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w kontakcie, na zysk zwiększonego poboru prądu przez lampę w centralnej porze jej działalności. Traktuje to także lamp żarowych jak i świetlówek. Taka iskra to dość dużo, by w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie obniża to ryzyko, ale zawsze najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania alkoholi i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.