System bezpieczenstwa energetycznego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją przepadaj pracującego przy niej mieszkańca. Spośród tegoż względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym kapitałem do zabezpieczenia maszyn i prostej technologicznych, producenci maszyn i dostawcy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę postać jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny książki w dziale użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna stanowić urządzona w co kilka samo danie do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie posiadał nacisku na etap zatrzymania oraz nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i siłę na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w publicznym i łatwym miejscu (w powierzchniach włazów czy w drzwiach), być oznaczony w tryb rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło zaatakować w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny cierpi na końcu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej działanie jest nieprawidłowe.