System mrp ksiazka

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest systemem procesów dostarczających do wyznaczania zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do jakich dostosowuje się surowce, komponenty i materiały. Posiada on zbyt zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych materiałów oraz zaplanować terminarz dostaw w taki podejście, aby przewidzieć zmieniający się popyt na rynku. MRP zawsze jest pobudzany przez dobre systemy informatyczne.

Nadrzędnym celem systemu MRP jest ograniczenie nakładów finansowych na pracę w danym biurze czy firmie. Dostaje się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Umieszcza się bowiem do MRP dane o założonej w najbliższym czasie czasu prac albo zapotrzebowaniach na materiały już gotowe. Na treści tych informacji system planuje produkcję poszczególnych tematów i transport produktów oraz podzespołów. System pozyskuje znane z trzech podstawowych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Wynikiem pracy MRP jest szczegółowo rozpisany plan sztuk i program zamówień. Planowanie więc silna przygotować zarówno wprzód, jak również wstecz. System określa orientacyjny czas realizacji i czas dostawy. W efektu funkcjonowania MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu pracy i wzrost opłacalności.
Do podstawowych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, dobre wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne określenie czasu dostawy półproduktów i surowców, obliczenie kosztów produkcji, opieka i monitoring etapów produkcji oraz duże odpowiadanie na każdy przechodzące w interesie zmiany.
Zanim dużą popularność zdobył system MRP na zbytu do prowadzenia zapasami stosowano pozostałe metody np EQQ i ROP/ROQ. Dopiero w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Mienia potrzeb materiałowych (w planie MRP). Jako pierwsza zastosowała go obok siebie firma Black&Decker. Technologia ta poważna się bardzo pozytywna i lekka, stąd już 10 lat później pracowała z nazwiskiem w niemal 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 istniałoby toż już prawie 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest zgodna kontrola procesu produkcyjnego firmy uczestniczących w tle produkcyjnym. Na bazie zamówień klientów przedstawia on w jakiej ilości należy wytworzyć produkt końcowy.