Systemy odpylania

Na zbycie występuje mnóstwo firm specjalizujących się w dostarczaniu całych instalacji odpylania i transportu pneumatycznego we jakichkolwiek gałęziach przemysłu. Ważnym z punktów strategii wykonywania jest promocja doświadczonych i oryginalnych systemów odpylania i transportu pneumatycznego, które są przeznaczone również dla większych biznesów jak oraz delikatnych przedsiębiorstw rzemieślniczych.

ghg 960

Instalacje odpylające działają z kilkunastu lat w kilkudziesięciu punktach na obszarze całej Polski. Wciąż rozwijana jest sieć przedstawicieli, dzięki czemu posiadamy dojazd do wyboru w cenach producenta w wszystkim zakątku Nasz.
W budów przyjmuje się najczęściej odpylaczy podciśnieniowych z systemem czyszczenia PowerPulse również z przyrządem do wygarniania w dnie filtra. Pod filtrem zamieszczono dwie śluzy, rozładowujące odpad do budów transportu pneumatycznego z dwoma wentylatorami, cyklonem oraz śluzą. W budów odpylania po stronie czystej użyto wentylatora czystego powietrza.
Dust collectors, to odpylacze przemysłowe używane w urzędzie produkcji drzewnej, która tworzy głównie tarcicę, z opinie na dużą liczba odpadu, wyposażone stały w sposób opróżniania z łańcuchowym sprzętem do wygarniania. Czyszczenie worków filtracyjnych kończy się przy zastosowaniu wentylatorów regeneracyjnych, a odpad rozładowywany jest z wykorzystaniem śluzy, a potem przesyłany przy zastosowaniu systemu transportu pneumatycznego. W budowy odpylania pracę wykonują wentylatory transportowe z silnikiem.
W instalacji odpylania użyto filtr modułowy – urządzony w 6 podwójnych modułów oczyszczany przy użyciu mechanizmu wstrząsowego oraz opróżniany przy użyciu podajnika ślimakowego przez śluzę do kontenera zamocowanego pod filtrem. Oczyszczone powietrze wraca na halę produkcyjną, co minimalizuje straty energii. W instalacji po zanieczyszczonej stronie wykorzystano wentylator transportowy z silnikiem. Instalacja została powołana dla wydajności.
W przeciwnym wypadku z opinie na uszkodzenie konieczności zawracania czystego powietrza na halę, w instalacji odpylania używa się odpylaczy cyklonowy ze śluzą zamontowaną pod cyklonem. W budów, po stronie zapylonej, pracę wykonuje wentylator transportowy z silnikiem. Całość została zaprojektowana dla wydajności.