Szara strefa w modelach dyskryminacyjnych

Rozmiar szarej przestrzeni w Polsce stanowi spory problem. Nasz kraj zmaga się z nim właściwie od zawsze, z bogatymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wydajemy na ostatnim tłu w zestawieniu z drugimi państwami dawnego bloku wschodniego, ale do tradycyjnej Europy cały kolej stanowi szczególnie daleko.

Uważam, że szarej strefy nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Jedynym systemem jest edukowanie społeczeństwa, a więc konsekwentne uświadamianie, że leczymy w ramach grupy i iż to, co jest dla wspólnoty dobre i nam samym przynosi korzyści. Co dobrze trzeba odzyskać zaufanie służących do państwa - dużo przedstawia się, zwykle w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy uznają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o naszych drogach zupełnie podziały na mocy. Podobnie politycy prezentujące takie postępowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się że z pięknym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich wymienianiem nie dziwią się ponad tym, co naprawdę tak się za nimi zawiera. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą twórz na to, żeby obejść system. Są tutaj zresztą wsparcie dużej grupie naszych klientów, którzy mimo kampanii społecznych, narzekających na celu tworzenie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki używają jako bandycki haracz, a jeden paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród obecnego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak posiadania kasy fiskalnej, skoro wymaganie tych kar będzie kilkoro skuteczne? Mimo wszystko sprawa nie jest doskonale aż tak zła, kiedy można aby na bazie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa a do siebie nawzajem rośnie - proces ten wynika długo i nieregularnie, jednak biorąc pod uwagę to dwadzieścia sześć lat, myśl jest czysta. Myślę, że wraz z rozwojem ekonomicznym i mentalnym kraju coraz mniej ludzi będzie dawało się rządzą krótkoterminowych zysków, i coraz dobrze - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli zdarzają się tąpnięcia, jak jedyna zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że posiadamy mądry, choć bardzo doświadczony naród i nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Polska dalej będzie bliżej Europy niż Rosji.