Szatkownica elektryczna hendi

W pewnych biurach i instytucjach łączy się lub magazynuje się substancje, które potrafią stanowić świadome za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą wówczas w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich okolicznościach pracodawcy są zobowiązani do sprawienia oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na terytorium i miejsca, gdzie pojawia się największe prawdopodobieństwa wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być też wskazane w dalach i pomieszczeniach zewnętrznych. Dodatkowo chce się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie sortować a dodatkowo wskazywać czynniki, jakie mogą tworzyć zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być przeprowadzona na bazie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z ofertą przedstawienia w środowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem kończy się charakterystyki obiektu. Zapowiada się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, jakie mogą kierować do powstania pożaru lub wybuchu. Komponuje się lęki i sposoby, dzięki którym dopuszczalne będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i szybkich. Liczy się która istnieje liczba substancji palnych, które potrafią być się źródłem potencjalnego wybuchu. Orientuje się nowe rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.