Tlumaczenie symultaniczne bez kabiny

Tłumaczenia symultaniczne są najtrudniejszą sytuacją tłumaczenia ustnego, a więc zatem, że dokonują się one na bieżąco i są równolegle do przebiegającego wystąpienia prelegenta. Wyróżniamy cztery rodzaje tłumaczeń symultanicznych.
Pierwszym spośród nich są tłumaczenia kabinowe, brane w prowadzeniu międzynarodowych konferencji, seminariów, kongresów oraz wyjątkowych spotkań, których uczestnicy określają się wielojezycznością. Ich nazwa uznaje się właśnie spośród tego, że odbywaja się one przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, między innymi dźwiękoszczelnej kabin, w jakiej znajduje się tłumacz. Jego zajęciem jest pracowanie za pośrednictwem słuchawek tekstu komunikatu w stylu podstawowym i równoczesne określanie go do mikrofonu słuchaczom, którzy mogą odsłuchiwać go w ciągu rzeczywistym, dzięki wybraniu odpowiedniego kanału. Trudność takiego tłumaczenia polega na ostatnim, że w jego trakcie jest jednocześnie kilka procesów, czyli: słuchanie, rozumienie, tłumaczenie oraz odtwarzanie. Tłuamcz symultaniczny musi więc, nie tylko doskonale posiadać dwoma językami i korzystać nienaganną dykcję, ale same być stały na stres. Kolejnymi ważnymi jego właściwościami są refleks, zdolność dzielenia uwagi i wielka koncentracja.
Innym sposobem tłumaczenia symultanicznego jest tłumaczenie szeptane. I w tym wypadku tłumaczenie przebiega równocześnie do kwestie w stylu źródłowym, jednak odbywa sie ono w wąskim gronie (do trzech osób) i bez użycia sprzętu. Tłumacz przekazuje komunikat w stylu docelowym, po prostu przyciszając głos.
Do grupy tłumaczeń symultanicznych zalicza sie także ustne tłumaczenia dla większości fokusowej, które polegają nie ale na równoczesnym tłumaczeniu tego, co mówią badani, jednak i oddaniu systemu w jaki się wyrażają i, jakie emocje im przy tym towarzyszą.
Tym pracownikiem tego typie tłumaczeń są tłumaczenia prawne lub sądowe, czyle takie, w jakich wpływaj relacjonuje w momencie rzeczywistym całe postępowanine prawne lub tylko zeznania świadków.
Prowadzenie tłumaczeń symultanicznych jest skomplikowanym zadaniem, wymagającym ogomnej myśli i nauk. Nawet zgłębienie specjalistycznego słownictwa, doskonalenie metody i wieloletnie poznanie nie wystarczą, jeżeli tłumaczowi brakuje wrodzonych predyspozycji.