Uslugi informatyczne ursus

Sieć Partnerów Comarch działa w oparciu o pewien z najprawdziwszych pomysłów partnerskich w wszystkim świata. Comarch Ślubni to przynajmniej 900 spółek z wszelkiej Polski. Zostały one dobrze wybrane, liczą sobie zwykle z kilku do kilkunastu pracowników. Podlegały szczegółowej selekcji, by dać jak największy stopień usług informatycznych potencjalnym klientom.

Comarch naszym mężom w biznesie oferuje m.in.:
– profesjonalne szkolenia handlowe i merytoryczne,
– usługa w przyjściu do klientów,
– konsultacja ze perspektywy opiekuna regionalnego,
– wsparcie działań promocyjnych,
– informację na własnych serwisach i okolicach www,
– możliwość czerpania z tematów opracowanych przez naszych specjalistów.
Partnerzy o potwierdzonych kompetencjach zostają zlokalizowani na szczegółowej mapie sprzedaży Programu Partnerskiego Comarch. Stopień widoczności na mapie uzależniony jest od stopnia aktywności handlowej danego partnera i osiągnięcia określone kryteria sprzedażowe.
W projekcie podjęcia zgody z firmą Comarch i przeżycia jej mężem należy zetknąć się na spotkanie z człowiekiem firmy, odbyć Cykl Szkoleń Autoryzacyjnych w zasięgu produktów Comarch oraz podpisać odpowiednią umowę o współpracy.
Warto zostań Partnerem Comarch, gdyż systemy tej instytucji to wciąż najchętniej wybierane rozwiązania handlowe w Polsce, a Program Partnerski to idealne zyski odpowiednie do danego sportu i praktyce. Comarch oferuje także specjalne Ścieżki Kompetencyjne, czyli program rozwoju pracowników Partnerów budujących społeczność współpracowników Comarch.
Pierwszym krokiem do przyjęcia współpracy jest przeprowadzenie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na części www.comarch.pl. Wystarczy wpisać nasze możliwości osobowe oraz numer NIP przedsiębiorstwa. Z zainteresowanymi skontaktują się pracownicy firmy w planu omówienia warunków współpracy.